Bewoners van Maasveld en begeleiders in actie tegen verkeersonveiligheid

Maastricht, april 2014– De bewonersraad van Maasveld, een zorggroep voor verstandelijk gehandicapten , gaat samen met Veilig Verkeer Nederland de strijd aan tegen verkeersonveiligheid op en rondom hun terrein. De bewoners en begeleiders  ervaren op een aantal fronten onveiligheid op het terrein: de snelheid van het verkeer, het parkeergedrag van automobilisten en loslopende honden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft samen met deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers gesproken en een actieplan gemaakt.

Op woensdag 9 april om 11.00 uur start de groep met een knutselmiddag, waarbij de bewoners zelf aan de slag gaan met het maken van onder andere verkeersborden, posters en spandoeken. In de wijk en onder het personeel wordt aandacht en steun gevraagd voor de problematiek. Ook gaan we later dit jaar samen met de bewoners snelheid meten op diverse punten.  

Dave van Bogaert, contactpersoon VVN in Limburg: ‘Wij zien dat bewoners zich betrokken voelen bij hun eigen omgeving en bereid zijn zich in te zetten voor hun buurt. Burgers kunnen een verkeersonveilige situatie melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN (meldpuntveiligverkeer.nl). Van de vele meldingen die er bij ons binnen komen geeft bijna 70% van de melders aan zelf een bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van de gemelde verkeersonveilige situatie. En VVN ondersteunt hen graag daarin’. Vanuit deze meldingen wordt vaak een buurtactie opgestart wat weer kan resulteren in een Buurtlabel Veilig Verkeer. VVN heeft het Buurtlabel Veilig Verkeer ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.