Opfriscursus

Het aantal ouderen dat aan het verkeer deelneemt, neemt niet alleen toe maar de ouderen die eraan deelnemen zijn ook steeds hogen in leeftijd. Dit heeft consequenties  voor het verkeer en inhet algemeen en het weggedrag van de oudere verkeersdeelnemers in het bijzonder. Ouderen zijn relatief vaak bij een ongeval betrokken. Niet alleen in hun rol als fietser, maar ook in die van voetganger of automobilist. Lang niet altijd echter is hij/zij de veroorzaker van een ongeval. De drukte in het verkeer en de fysieke beperkingen die bij het ouder worden (kunnen) horen, zorgen ervoor dat het voor ouderen in het verkeer steeds gevaarlijker wordt. Niet zelden laten ouderen hun auto of fiets staan, omdat ze zich niet meer vertrouwd weten in het verkeer. Dat leidt snel tot het maar thuis blijven zitten en niet meer het gevoel hebben nog bij de samenleving te horen. Door de voorlichting tijdens de cursus kunnen ouderen met leeftijdgenoten problemen die zij hebben uitwisselen. Door het verbeteren van kennis van de (veranderde)verkeersregels en het uitwisselen van tips, neemt het vertrouwen van de ouderen in het verkeer weer toe en kunnen zij langer en veiliger aan het verkeer deelnemen.

Waar bestaat de cursus uit:

De cursus bestaat uit 3 dagdelen binnen 3 opvolgende weken. Iedere week vindt er op eén dagdeel een theorieles plaats. Op het einde van deze 3 weken krijgen de deelnemers de kans zich op te geven voor een praktijkrit in eigen auto, met een gecertificeerd instructeur.