Fietsverlichting 'Laat je zien'

Winnende poster 2013 | MAVO Roermond

Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede fietsverlichting neemt het risico met 20% af om in het donker te worden aangereden. Daarom is op maandag 15 september de fietsverlichtingscampagne weer van start gegaan.

Jongeren worden uitgedaagd om het campagnemateriaal te ontwikkelen om elkaar attent te maken op veilig gedrag in het verkeer. Zo draagt de poster van de nieuwe fietsverlichtingscampagne dit jaar de activerende titel "Je hebt het zelf in de hand". Niet bedacht door een bureau, maar verzonnen door scholieren, evenals het winnende filmpje met de titel "Dikke 10 als je je licht laat zien". 

Campagne

Fietsende jeugd wordt zich in toenemende mate bewust van risico's, zo lijkt het. Dat is een goede basis om de doelstelling van het Regionaal Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) dichterbij te halen: 0 verkeersslachtoffers door zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar in het verkeer. Goed nieuws, maar het aantal verkeersslachtoffers in die groep gaat wel maar langzaam omlaag. Gevaren die zijn verbonden aan een gebrekkige fietsverlichting verdienen bijvoorbeeld nog steeds de nodige aandacht. 

Daarom is er dan ook dit jaar weer extra andacht voor de fietsverlichtingscampagne in het onderwijs. De campagne kent een aantal onderdelen, zoals een lesopdracht in de vorm van een wedstrijd en de nodige publieksgericht acties. Door middel van allerhande informatie voor scholen, fietscontroles, maatschappelijke stages en voorlichting die door scholen aan scholieren en ouders gegeven wordt, wordt zo actief een bijdrage geleverd.  In samenspraak met politie wordt vervolgens gecontroleerd of de fietsverlichting juist gevoerd wordt. Voor meer informatie kijk op www.fietsverlichtinglaatjezien.nl 

Campagnebeeld

Het jaarlijkse campagenbeeld wordt steeds gebaseerd op inzendingen vanuit een wedstrijd op het voortgezet onderwijs. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van politie, Veilig Verkeer Nederland, coördinatoren van de Regionale Mobiliteitsoverleggen (RMO's), leeftijdsgenoten van de wedstrijddeelnemers, vormgevers en het ROVL, boog zich daartoe al eind 2013 over alle posters en filmpjes. Gedeputeerde Koppe maakte vervolgens de winnaars bekend. Het winnende filmpje draagt de naam "Dikke 10 als je je licht laat zien" en is gemaakt door Lotte, Tim en Linda van het College in Weert. De winnende poster heet "Je hebt het zelf in de hand" en is gemaakt door Naomi en Kubra van de MAVO in Roermond. Deze poster en film zullen dit jaar prominent in beeld komen als campagnemateriaal. U vindt ze terug in vele scholen, andere openbare gebouden en in het verkeer. 

Wedstrijd voortgezet onderwijs

Voor het schooljaar 2014-2015 gaan scholen in heel Limburg wederom actief aan de slag met de wedstrijd Fietsverlichting laat je zien! De campagne startte al in 2010 als initiatief van het RMO Noord Limburg en het ROVL. Verkeerscoördinatoren van scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie werken actief samen gedurende de campagneperiode.

Aan de hand van de lesopdracht "Hoe zou jij het doen? Fietsverlichting daarom!" gaan tweedeklassers ook dit jaar weer aan de slag om een campagneposter of -film te maken. De winnende inzending wordt weer ingezet als campagnemiddel. Op die manier laat de doelgroep zelf haar stem horen.  De beste inzending wint een klassenuitje naar Movie Park Duitsland. Klassen van de deelnemende scholen kunnen zich inschrijven vóór 1 oktober 2014, uiterste datum voor de geproduceerde inzendingen is 15 novembner 2014.