Van 8 naar 1

Kinderen leren hun toekomstige route naar het voortgezet onderwijs kennen. In een aantal lessen gaan ze hun nieuwe route verkennen, zowel op papier als in de praktijk.

VVN heeft hier ondersteunend lesmateriaal voor ontwikkeld. Dit materiaal is via onze webshop te verkrijgen.