Meer cursussen auto te water

Automobilisten voorbereiden hoe ze moeten handelen als ze te water raken

Bij oorzaken van dodelijke verkeersslachtoffers denk je al gauw aan snelheid, alcohol of bijvoorbeeld afleiding door telefoongebruik. Met 45 dodelijke verkeersslachtoffers op jaarbasis zijn de ongeveer 800 auto's die te water gaan ook een serieuze oorzaak hiervan. Veel mensen denken dat je na het te water gaan eerst de auto helemaal vol moet laten lopen en dan pas actie moet ondernemen. Terwijl je juist meteen aan de slag moet gaan om zo snel mogelijk de auto via de raamopening te kunnen verlaten.

Om automobilisten voor te bereiden hoe te handelen als ze te water raken, en zo meer slachtoffers te voorkomen, is het goed als ze daar een cursus voor volgen. In dit kader onderschrijft Veilig Verkeer Nederland initiatieven om hier een speciale cursus voor te ontwikkelen. VVN directeur Felix Cohen bracht een bezoek aan aquacentrum Den Helder en bekeek daar een demonstratiemodel. Bedrijfsleider Hans Bruinewoud: "Er liggen plannen om deze cursus zo breed mogelijk uit te zetten, een initiatief dan landelijke opvolging zou moeten krijgen."