Bewoners en school Hout-Blerick gaan samen voor verkeersveiligheid

Op 28 mei jongstleden hebben bewoners en scholieren samen actie gevoerd voor een verkeersveilig Hout-Blerick.
Het grootste probleem in het dorp wordt veroorzaakt door een te hoge snelheid van automobilisten. 

De vraag die mensen zich stellen is of het vooral eigen bewoners zijn die te hard rijden of dat het sluipverkeer sinds de aanlag van een rotonde, is toegenomen.
Daarom hebben een aantal bewoners tellingen georganiseerd om het sluipverkeer te meten.   

Leerlingen hebben in de verschillende groepen driehoeksborden ontworpen die aan lantaarnpalen kunnen worden bevestigd, om automobilisten te wijzen op de maximale snelheid.
Daarnaast hebben de leerlingen onder begeleiding van VVN met een lasergun snelheid gemeten.

Ook de politie was er en zelfs de stadsomroep heeft een reportage gemaakt.
Nu maar hopen dat het verkeersgedrag verbeterd!

Mooie actie en voor iedereen die heeft meegedaan, bedankt!