Rugkliniek Heerlen, Grotiuscollege en Bernardinuscollege slaan de handen ineen!

Op initiatief van Rugkliniek Heerlen, zijn diverse partners in gesprek over de verkeersveiligheid bij de rotonde op Akerstraat/Caumerbeeklaan in Heerlen. Het probleem is het grootst in de ochtend als zo een 1500 leerlingen naar één van de twee colleges fietsen en gebruik maken van de betreffende rotonde. De rotonde ligt op de route bergafwaarts, waardoor de snelheid van de fietsers erg hoog is. Fietsers remmen niet en nemen de rotonde op volle snelheid zonder voorrang te verlenen. Het gevolg is dat er kleinere ongelukjes plaatsvinden en talrijke bijna-ongevallen. 

Samen met de Rugkliniek, het Grotiuscollege en Bernardinuscollege werken ROVL en VVN aan oplossingen om de verkeersveiligheid op de betreffende plek te verbeteren. Samen zoeken wij naar oplossingen op het gebied van zowel gedragsbeïnvloeding/bevordering, educatie, handhaving en infrastructuur.
Wat zijn de eerste plannen:

  1. De scholen gaan de mogelijkheden onderzoeken om leerlingen zelf de situatie (met ondersteuning van VVN) in beeld te laten brengen;
  2. Met behulp van het beeldmateriaal presenteren de leerlingen hun bevindingen in alle klassen van de colleges.
    - Het probleem wordt uitgelegd
    - Interactief worden tips en trucs besproken
  3. Mogelijkheden onderzoeken van een combinatie van een fietscontrole door de politie en wijzen op gewenst gedrag op de rotonde, conform de tips en trucs die eerder in de klassen besproken zijn
  4. Ouders houden we voortdurend op de hoogte van de problematiek en de voortgang van de acties.  
  5. Parallel aan voorgaande acties gaan we met de diverse partners in overleg, waaronder de gemeente Heerlen, om te bezien of er infrastructureel mogelijkheden zijn. Wellicht dat een alternatieve adviesroute tot de mogelijkheden behoort.

We hopen dat we ook op deze locatie de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. Aan het enthousiasme van de verschillende partners ligt het in ieder geval niet!