Partners aan de slag met verkeerssituatie Brusselse straat (Maastricht)!

Op initiatief van de politie werken de partners Basisschool Sint Aloysius, gemeente Maastricht, Buurtplatform Kommelkwartier, Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, Veilig Verkeer Nederland en de politie samen om de verkeersveiligheid in de Brusselse straat in Maastricht te bevorderen.

Het verkeersprobleem is het grootst rondom de basisschool als de kinderen bij school aankomen en de school verlaten. Het probleem is meerledig:

 • Fietsers en bromfietsers rijden omlaag met een hoge snelheid en negeren vaker de stoptekens van de verkeersbrigadiers.
 • Ouders van leerlingen parkeren vlak voor de school hun auto bij het brengen en halen van de kinderen, waardoor het verkeer op die plek samendromt.

Wat willen wij met de werkgroep gaan doen?

 1. Inventariseren hoe groot het probleem is;
  1. Hiertoe willen wij bewoners, ouders, leerlingen en andere betrokkenen vragen om onveilige situaties te melden op ons meldpunt: www.meldpuntveiligverkeer.nl;
  2. Samen met de kinderen gaan wij op straat tellingen organiseren om het probleem beter in beeld te brengen;
  3. Studenten van de kunstacademie gaan de verkeersproblematiek fotograferen. Wellicht willen zij ook nadenken hoe wij de doelgroep studenten kunnen bereiken met een campagne;
  4. Samen met school een film maken en deze met de ouders bespreken
 2. Ouders van leerlingen mee laten denken over veilige alternatieve plaatsen om leerlingen af te zetten en ook weer op te halen;
 3. Wij denken na op welke wijze wij de studenten kunnen vragen rekening te houden met de schoolgaande kinderen en hen te laten stoppen voor de verkeersbrigadiers;
 4. Meer volwassen brigadiers werven. Bent u ouder van een leerling of woont u in de buurt én wilt u zich inzetten voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen? Meldt u zich dan bij dennis@cookingfactory.nl.
 5. De politie treedt van tijd tot tijd verbaliserend op.
 6. Samen met de gemeente gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om tot passende oplossingen te komen.

Wilt u ons helpen?      

 • Houdt u zich aan de verkeersregels en houdt u rekening met de schoolgaande kinderen?
 • Meldt verkeersonveilige situaties op ons Meldpunt via www.meldpuntveiligverkeer.nl.
 • Wilt u meehelpen de kinderen veilig over te laten steken? Wordt ook verkeersbrigadier! Meldt dit via dennis@cookingfactory.nl.

 

Wij houden u op de hoogte van acties en ontwikkelingen!