Hoge opkomst en betrokkenheid tijdens bewonersavond Veltum

Op maandag 7 april organiseerde de werkgroep verkeer van Buurtplatform Veltum een bewonersavond. Tijdens deze bewonersavond werden de uitkomsten van de enquête, gehouden onder de bewoners van de Hofjes, gepresenteerd. De uitkomsten behelsden zowel de ervaren problematiek alsook aangedragen mogelijke oplossingen van de buurtbewoners. Ongeveer 50% van de huishoudens was vertegenwoordigd. Ook de bewoners van de Weg in den Berg waren uitgenodigd en aanwezig.

De problematiek en de zo nu en dan opspelende tegengestelde belangen zorgden voor pittige discussies. Na de pauze kregen de aanwezigen de kans om de aanpak van de diverse problematieken te prioriteren. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat twee subwerkgroepen zijn gevormd uit de aanwezigen:

  • Eén groep gaat zich richten op de verkeersveiligheid en dan met name op de snelheid binnen de Hofjes.
  • De andere groep gaat met name kijken naar de parkeerproblematiek.    

  Een mooi resultaat van een beladen, maar zeer nuttige avond!