Kinderen

Kinderen vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers, waaraan VVN veel aandacht schenkt. Voor deze doelgroep zoeken we naar een goede balans tussen de gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school.  

Onderstaande activiteiten zijn bedoeld om:

  • Kinderen verkeerseducatie bij te brengen
  • Ouders hierbij te betrekken en te wijzen op hun verantwoordelijkheid
  • School stimuleren om goed verkeersonderwijs te geven

Verkeersouders / Verkeersouderlidmaatschap

Veilige Schoolomgeving

de scholen zijn weer begonnen

Verkeersexamen

Op de fiets? Even niets ...!

Halen en brengen - Op voeten en fietsen naar school

Van 8 naar 1

Veilig op Weg - dode hoek

Verkeersquiz

Oversteken

Fietsvaardigheid

Fietscontroles / fietsverlichting