Jongeren

De doelgroep jongeren is een kwetsbare groep die lastig te bereiken is. Belangrijk is om jongeren zelf te laten nadenken over de manier waarop zij denken leeftijdgenoten te bereiken. In Limburg is daarom de keuze gemaakt om met onderstaande activiteiten aan de slag te gaan: