Fusietraject Geijsteren-Wanssum basisonderwijs

Verkeersveiligheid hoog op agenda
De basisscholen van de kerkdorpen Geijsteren en Wanssum in de gemeente Venray staan voor een fusie. Dat betekent een hoop veranderingen, maar ook emoties. Naast de fusie staat ook de aanleg van een nieuwe randweg in de gemeente Venray op de planning. Aanleiding voor de scholen (directie en verkeerscoördinator), ouders (verkeersouder), dorpsraden (Geijsteren en Wanssum), gemeente en Veilig Verkeer Nederland om samen de handen in elkaar te slaan en de (verkeers)veiligheid van de kinderen te borgen.

De verschillende partners zijn al een aantal malen bij elkaar geweest om de situatie te bespreken. Alle ouders van de scholen zijn bevraagd over een aantal (verkeers)veiligheidsitems.  De input van de ouders wordt benut bij de vervolgstappen zoals die besproken zijn. Waar gaat de verkeerswerkgroep mee aan de slag:

 • De diverse verkeersstromen worden zoveel mogelijk uit elkaar gehaald (zie ook kaartje)
  • Voor voetgangers komt een voetpad achter de bestaande fietsenstalling
  • De fietsenstallingen worden aangepast. De mogelijkheid van een extra stalling aan de zijde van de school waar de leerlingen uit Wanssum aankomen, wordt bezien. Fietsen naar school wordt gestimuleerd.
  • Automobilisten willen we zo snel mogelijk van de school vandaan leiden.
 • Vlak voor de school is een Kiss & Ride Zone. Deze dient ook als zodanig gebruikt te worden: Stoppen, kind uit laten en doorrijden.
 • Een andere mogelijkheid is om de kinderen aan de Schoeverstraat uit te laten stappen. Zij kunnen dan op een veilige wijze het laatste stukje lopen en gebruik maken van het nieuwe voetpad.
 • Wij gaan samen met de leerlingen de school-thuisroute oefenen van Geijsteren naar school. Wij maken hiervan een film en foto’s. Deze kunnen ouders en leerkrachten gebruiken om te oefenen met de kinderen.
 • Wij gaan de situatie in Wanssum in beeld brengen. Ook hiervan wordt beeldmateriaal gemaakt.
 • Wij gaan de mogelijkheid onderzoeken of ouders bereid zijn om te poolen naar school. Zo kunnen ouders om tourbeurt met een groep leerlingen naar school fietsen. Met de moderne social media, zoals Whats App is het eenvoudig om snel met elkaar te communiceren en afspraken te maken.
 • Als ouders de kinderen niet op de fiets willen laten gaan, kan er ook nog altijd samen gereden worden. Zo wordt de verkeersbelasting rondom de school beperkt.

Media-aandacht was er ook! Klik op de link voor het nieuwsitem bij Peel en Maas Journaal.