Nieuwsberichten

Voorlichtingsmiddag Sint-Janscollege geslaagd

In het kader van de komst van de Buitenring wordt op 10 maart 2013 de Hommerterweg in Hoensbroek voor een deel afgesloten. Deze wegafsluiting heeft omleidingsroutes tot gevolg en treft onder andere de scholieren van het  Sint-Janscollege in Hoensbroek. Om de scholieren zo goed mogelijk voor te bereiden op de gewijzigde situatie, heeft er een voorlichtingsmiddag op het  Sint-Janscollege plaats gevonden op 13 februari. Deze dag was een initiatief van het schoolbestuur,  samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN), gemeente Heerlen, Provincie Limburg en de aannemerscombinatie.

meer

Verkeersbrigadiers in Limburg

Onderstaand een aantal facts op een rijtje:

• 86 basisscholen in Limburg hebben een verkeersbrigade.
• Een bezettingsgraad van 21%, heel hoog dus, het landelijke gemiddelde is 10%
 

meer

Vooraankondiging Verkeersouderdag in 2014

Bent u Verkeersouder? Dan bent u van harte welkom op onze Verkeersouderdag op zaterdag 24 mei. Tijdens deze dag, wordt u in de gelegenheid gebracht om kennis te maken met Verkeersouders van andere scholen en reiken wij u tools aan die u kunnen helpen bij de uitvoering van uw verkeersactiviteiten op school!

meer

Samenwerken aan verkeersveiligheid in de buurt!

Ook in 2014 wil VVN aandacht schenken aan buurtbewoners die zelf in actie willen komen tegen verkeersonveiligheid. Buurtbewoners die onveiligheid in de buurt ervaren, roepen wij op om dit via www.meldpuntveiligverkeer.nl te laten weten en in actie te komen! Wij ondersteunen deze initiatieven graag. 

meer

VVN samen met aannemers in Parkstad aan de slag met de verkeersveiligheid!

De voorbereidingen van de nieuwe Buitenring Parkstad zijn in volle gang. Er staat een hoop te gebeuren. Tijdens de (voorbereidende) werkzaamheden wordt een aantal wegen afgesloten.  
Automobilisten en fietsers kunnen hinder ondervinden in de nabijheid van deze afzettingen.

meer

Shotgun in 2014 ook in Limburg van start!

VVN district Limburg is samen met het ROVL in overleg om in 2014 de ‘Shotgun’ campagne onder de aandacht van jonge bestuurders te brengen.

 

 

meer