Nieuwsberichten

Praktische Verkeersexamens

Na het theoretisch verkeersexamen, dat op donderdag 10 april, in heel het land heeft plaatsgevonden, zijn nu de praktische verkeersexamens in volle gang.

meer

Groot succes voor eerste regionale VVN Verkeersquiz voor Limburgse ZML Onderwijs

Al sinds 2007 spelen ieder schooljaar ongeveer 75 basisscholen uit heel Limburg mee met de Verkeersquiz van Veilig Verkeer Nederland. Deze verkeersquiz heeft een sterk educatief karakter, en wordt gespeeld in de vorm van een competitie met voorrondes en finale.
Vanuit het speciaal onderwijs - ZML kwam het idee om ook een verkeersquiz voor hun leerlingen te organiseren. Verkeerscoördinatoren, Frits Meijer - De Maaskei en Henk Daniels -De Vijverhofschool hebben samen met Nieki Kleinen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een verkeersquiz ontwikkeld die geschikt is voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML).

Maandag 19 mei jl. werd er in Tegelen op de VSO-Vijverhofschool de eerste regionale verkeersquiz voor Zeer Moeilijk Lerende (ZML) kinderen gehouden.
 


 

Trefwoorden

verkeersquiz

meer

BS Antonius, Verkeersouder en VVN oefenen met kids nieuwe routes

BS Antonius heeft met de verkeersouder Carla Reintjes en met Veilig Verkeer Nederland de nieuwe school-thuisroutes geoefend die naar de fusieschool in Leunen leiden.

meer

BS Antonius (Venray) in actie voor de verkeersveiligheid van de kinderen na de fusie!

De Verkeersouder, Carla Reintjes, en Verkeerscoördinator, Bertha van den Brink, van Basisschool Antonius te Veulen (Venray) zijn samen met de gemeente Venray en Veilig Verkeer Nederland in overleg. Samen worden acties uitgevoerd om de verkeersveiligheid van de kinderen op de nieuwe schoolthuisroute (na de fusie) te borgen.

meer

Buurtgroep Hoogvonderen (Roermond) in actie!

Ook in Hoogvonderen (gemeente Roermond) is een buurtgroep actief aan de slag om de verkeersveiligheid te bevorderen. De snelheid in de wijk is een probleem. Met hulp van Veilig Verkeer Nederland gaan ze aan de slag om medebewoners bewust te maken van het belang van verkeersveiligheid in de wijk. Samen met wethouder Ijf plakten zij de eerste 30 km/h klikosticker om aandacht te vragen voor de problematiek. 

meer

Bewoners van Zorggroep Maasveld zelf aan de slag!

Op initiatief van de bewonersraad van Zorggroep Maasveld (Maastricht) en de begeleiding maakt een grote groep bewoners zich sterk voor de Verkeersveiligheid op en rondom het terrein van de Zorggroep. VVN ondersteunt de groep. Dit heeft geleid tot een actieplan, waarmee op woensdag 9 april is gestart met een knutselochtend/middag.

meer

Hoge opkomst en betrokkenheid tijdens bewonersavond Veltum

Op maandag 7 april organiseerde de werkgroep verkeer van Buurtplatform Veltum een bewonersavond. Tijdens deze bewonersavond werden de uitkomsten van de enquête, gehouden onder de bewoners van de Hofjes, gepresenteerd. De uitkomsten behelsden zowel de ervaren problematiek alsook aangedragen mogelijke oplossingen van de buurtbewoners. Ongeveer 50% van de huishoudens was vertegenwoordigd. Ook de bewoners van de Weg in den Berg waren uitgenodigd en aanwezig.

meer

Partners aan de slag met verkeerssituatie Brusselse straat (Maastricht)!

Op initiatief van de politie werken de partners Basisschool Sint Aloysius, gemeente Maastricht, Buurtplatform Kommelkwartier, Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, Veilig Verkeer Nederland en de politie samen om de verkeersveiligheid in de Brusselse straat in Maastricht te bevorderen.

Het verkeersprobleem is het grootst rondom de basisschool als de kinderen bij school aankomen en de school verlaten. Het probleem is meerledig:

meer

Tienermeisjes uit Ospel vragen aandacht voor nieuw zebrapad

Tijdens de carnavalsoptocht in Ospel hebben drie tienermeisjes op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een nieuw gewenst zebrapad bij hen in de buurt. Tijdens de optocht hebben zij alle bewoners op een zeer humoristische wijze gevraagd te stoppen voor voetgangers die gebruik willen maken van de nieuwe oversteekplaats. Zij hebben dit tijdens de optocht in een levend schouwspel in beeld gebracht en daarnaast hebben zij ansichtkaarten uitgereikt aan de toeschouwers.

 

 

meer

Voorlichtingsmiddag Sint-Janscollege geslaagd

In het kader van de komst van de Buitenring wordt op 10 maart 2013 de Hommerterweg in Hoensbroek voor een deel afgesloten. Deze wegafsluiting heeft omleidingsroutes tot gevolg en treft onder andere de scholieren van het  Sint-Janscollege in Hoensbroek. Om de scholieren zo goed mogelijk voor te bereiden op de gewijzigde situatie, heeft er een voorlichtingsmiddag op het  Sint-Janscollege plaats gevonden op 13 februari. Deze dag was een initiatief van het schoolbestuur,  samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN), gemeente Heerlen, Provincie Limburg en de aannemerscombinatie.

meer